ÝALŇYŞ!
Siz soraýan sahypa ýok. Eger, bu sahypa öň bar bolan bolsa, Admine ýüz tutuň.

Soňky teswirler
Düşündim, sag bol!... dowamy
Edebiýat | "Ýene seni ýada saldy gelen güýz..."
Mylayym (05.10.2020 / 21:24:50)
Bu mowzukda soraglara jogap bermelimi?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Näme sebäpden adam öz arzuwlaryna dönüklik edýär?
Erteki (05.10.2020 / 20:56:00)
😂😂😂😂... dowamy
Umumy bölüm | Degishmeler 2
Nara (05.10.2020 / 20:51:35)
Nara, 1000 дияда бул эчилип билди сагада етман😁😁... dowamy
Umumy bölüm | Degishmeler 2
Гулжан (05.10.2020 / 20:47:56)
Yarysha gatnashanynda senem yer alardyn belki yeketakdaki bezzat agza dalmi sen?... dowamy
Edebiýat | İlkinji goşgy (ýaryş üçin)
Okuwchy gyz1 (05.10.2020 / 20:47:41)
Saylanan.Ru © 2021
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS